İşte Bu İş

Shakespeare
Beatiful is terrible
Terrible is beatiful
demiş

Bu söz Türkçe şöyle söylenir mi acep?
Güzelden güzeldir gazel
O düşen sonbahar yaprağı

Ve müthiş

Benim şiirden anladığım işte bu iş